• slajder1
    Dobro došli
    Zavarivačko - bravarski radovi
    Obuka radnika
  • slajder2

Ko smo mi?

Osnovna djelatnost preduzeća je bazirana na izvođenju zavarivačko-bravarskih radova pri izradi, montaži, sanaciji i remontu energetskih postrojenja, uređaja i opreme pod pritiskom.

Zavarivačko-bravarske radove preduzeće uglavnom izvodi na termoelektranama, rafinerijama, petrohemijama, tvornicama papira, postrojenjima za preradu smeća i u bravarsko-zavarivačkim radionicama.

Radove izvodimo u zemlji i u SR Njemačkoj putem predstavništa.

Posebnu pažnju naše preduzeće poklanja obuci novih i doobuci postojećih zavarivača, bravara i cjevara.
Posjedujemo dobro opremljenu školu za obuku na površini 600 m2, u kojoj vršimo obuku naših kadrova, kadrova od drugih firmi i obuku pojedinaca. Nakon završetka obuke u saradnji sa TUV vršimo atestaciju prema ISO 9606 i izdavanje međunarodno priznatih atesta.
Po potrebi, obuku takođe vršimo u prostorijama drugih firmi.

Takođe, u školi radimo razvoj tehnologija zavarivanja za druge firme.

Posjedujemo dobra iskustva u zavarivanju materijala, svrstanim prema ISO 15608 u grupe : 1, 5, 6,8, W42...W45.

Zavarivanje uglavnom izvodimo sa postupcima TIG 141, MAG 135 i 136 i E postupak 111.

Posjedujemo sistem kvaliteta ISO 9001, odgovarajuće licence za izvođenje radova na energetskim postrojenjima i sertifikate DIN EN ISO 3834-2:2006 I EN 1090-2:2018.