Reference


Pregled nekih od izvedenih radova u Bosni i Hercegovini, Republici Srbiji i SR Njemačkoj u periodu od 2014. do 2021. godine.


Essen,Njemačka

RWE Essen Karnap

Remontni radovi na cijevnom sistemu kotla

Srbija

Vrška Čuka, Gospođinci i Velika Plana

Izrada i montaža otpremnog prečistačkog mjesta GMS1-BVS1-POSM i BVS15,GMS4 i CSP u okviru radova na izgradnji Magistralnog gasovoda (interkonektora) od granice Bugarska do granice Mađarska

Kostolac,Srbija

JP EPS, Ogranak TE- KO

Remontni radovi na cijevnom sistemu kotla, parovodima sa pripadajućim ovješenjima i cjevovodima na kotlovskom postrojenju

Böhlen, Njemačka

Kraftwerk Lippendorf

Remontni radovi na cijevnom sistemu kotla

Stanari, BiH

EFT Rudnik i Termoelektrana

Remontni radovi na cijevnom sistemu kotla, parovodima sa pripadajućim ovješenjima i cjevovodima na kotlovskom postrojenju

Bremen, Njemačka

MHKW Bremen

Remontni radovi na cijevnom sistemu kotla

Düsseldorf, Njemačka

Prüfzentrum Düsseldorf

Prefabrikacija i montaža cjevovoda sa čeličnom konstrukcijom,osloncima i nosačima od C čelika i legiranih čelika

Sprember, Njemačka

Hamburger Rieger GmbH

Montaža sekundarnih i primarnih nosača uključujući cijevi

Schwandorf, Njemačka

ZMS Schwandorf Linie 2

Sanacija na liniji 2

Brod,BiH

KP Vodovod i kanalizacija ad

Sanacija pužnih transportera odvodnje fekalnih i oborinskih voda kanalizacione mreže i hidromelioracionih kanala

Brod,BiH

Opština Brod

Izgradnja toplovoda za priključak zgrade

Boxberg, Njemačka

LEAG Kraftwerk Boxberg BL N/P

Saniranje kondenzatora

Stanari, BiH

EFT Rudnik i Termoelektrana

Remontni radovi na cijevnom sistemu kotla

Kikinda, Srbija

MSK ad Kikinda

Remontni radovi

Flingern Njemačka

MVA Flingern

Remontni radovi na cijevnom sistemu kotla

Ugljevik, BiH

ZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik ad

Demontaža-montažni radovi, sanacija cijevnog sistema kotla

Maglaj, BiH

Natron-Hayat

Bravarsko zavarivački radovi

Obrenovac,Srbija

Termoelektrana Nikola Tesla, TENT A4

Zamjena dijela međupregrijača 2

Stanari,BiH

EFT Rudnik i Termoelektrana

Remontni radovi na cijevnom sistemu kotla

Ugljevik, BiH

ZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik ad

Zamjena kompletnog plafona između širmova , sa podkonstrukcijom

Ugljevik, BiH

ZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik ad Ugljevik

Zamjena međupregrejača pare MPP-1

Gacko, BiH

ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko“, A.D. Gacko, 300 MW

Zavarivačko-bravarski radovi na sanaciji dijelova ložišta, konvektivnog pregrijača pare i sistema obduvavanja parnog kotla

Brod, BiH

"Rafinerija nafte Brod“ A.D.

Zavarivačko-bravarski radovi na zamjeni dijelova cjevovoda

Ugljevik, BiH

ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ A.D. Ugljevik, 300 MW

Zavarivačko-bravarski radovi na sanaciji cijevnog sistema ložišta kotla

Svilajnac, Srbija

„Termoelektrana Morava“, 120 MW

Zavarivačko-bravarski radovi na cijevnom sistemu kotla

Egypt

"Termoelektrana Ataka“, 300 MW

Zavarivačko-bravarski radovi na cijevnom sistemu kotla

Obrenovac, Srbija

Termoelektrana Nikola Tesla B, 620 MW

Zavarivačko-bravarski radovi na cijevnom sistemu kotla

Gradiška, BiH

Radionica PMP JELŠINGRAD FMG a.d.

Zavarivačko-bravarski radovi pri izradi izmjenjivača toplote

Brod, BiH

„Rafinerija nafte Brod“ A.D.

Radovi na montaži armature na postojećim cjevovodima

Trnovo, BiH

Hidroelektrana Bogatići-Nova

Zavarivačko-bravarski radovi pri izgradnji cjevovoda

Srebrenica, BiH

Guber A.D

Izrada čelične konstrukcije za halu

Ugljevik, BiH

ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ A.D. Ugljevik, 300 MW

Montažerski radovi na rekonstrukciji elektrofilterskog postrojenja

Wesseling, SR Njemačka

Shell Rafinerija,Wesseling, Ludwigshafener Str. 1

Zavarivačko-bravarski radovi pri remontu cijevnog sistema kotla

Stuttgart, SR Njemačka

Termoelektrana „EnBW Kraftwerk Stuttgart – Münster“

Zavarivačko-bravarski radovi pri remontu cijevnog sistema ložišta i konvektivnog trakta parnog kotla